Chính sách bảo mật

1. Mục đích thu thập thông tin cá nhân:

Khi khách hàng đăng ký tài khoản và sử dụng dịch vụ trên Ezin.vn hoặc App Ezin, thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập bao gồm nhưng không giới hạn:

 • Họ & Tên
 • Số điện thoại
 • Địa chỉ chỗ ở hiện tại
 • Địa chỉ tài sản cần bảo hiểm
 • Ngày sinh
 • CMND/CCCD/Hộ chiếu
 • Hình ảnh chân dung, phương tiện, tài sản
 • Địa chỉ giao hàng
 • Địa chỉ Email
 • Biển số xe
 • Số khung/số máy
 • Tình trạng sức khỏe hiện tại
 • Địa điểm theo thời gian thực
 • Danh bạ điện thoại

Những thông tin trên sẽ được sử dụng cho một hoặc tất cả các mục đích sau đây:

 • Thành lập hợp đồng thông minh giữa bạn và công ty bảo hiểm.
 • Quản lý tình trạng an toàn của quý khách.
 • Hỗ trợ quý khách trong trường hợp cần yêu cầu quyền lợi bảo hiểm.
 • Giao hàng quý khách đã mua tại Ezin.vn hoặc App Ezin.
 • Thông báo về việc giao hàng và hỗ trợ khách hàng.
 • Cung cấp thông tin liên quan đến sản phẩm.
 • Gửi các giấy tờ hợp đồng bảo hiểm hoặc các vật phẩm khuyến mãi.
 • Xử lý đơn đặt hàng và cung cấp dịch vụ và thông tin qua trang web của chúng tôi theo yêu cầu của quý khách.
 • Ngoài ra, chúng tôi sẽ sử dụng thông tin quý khách cung cấp để hỗ trợ quản lý tài khoản khách hàng.
 • Liên kết bạn với những dịch vụ trợ giúp cần thiết: Gara, Ezin hero, nhân viên bảo hiểm.
 • Gửi thông tin trợ giúp khẩn cấp tới những người được bạn chỉ định.
 • Lưu trữ đảm bảo danh bạ theo dịch vụ “Két số Ezin”.

2. Phạm vi sử dụng thông tin

Chúng tôi có thể chia sẻ tên, số điện thoại và địa chỉ của quý khách cho dịch vụ chuyển phát nhanh của chúng tôi để có thể giao hàng cho quý khách.

Khi quý khách đăng ký làm thành viên trên trang web Ezin.vn hoặc App Ezin, chúng tôi cũng sẽ sử dụng thông tin cá nhân của quý khách để gửi các thông tin khuyến mãi/tiếp thị. Quý khách có thể hủy nhận các thông tin đó bất kỳ lúc nào bằng cách sử dụng chức năng hủy đăng ký trong các thông báo quảng cáo.

Quý khách có thể kiểm tra thông tin chi tiết đơn hàng bằng cách đăng nhập vào tài khoản riêng của mình trên trang web. Tại đó, quý khách có thể theo dõi đầy đủ chi tiết của các đơn hàng đã hoàn tất, những đơn hàng mở và những đơn hàng sắp được giao cũng như quản lý thông tin về địa chỉ, thông tin về ngân hàng và những bản tin mà quý khách đã đăng ký nhận. Quý khách cần bảo đảm là thông tin được truy cập một cách bí mật và không làm lộ cho một bên thứ ba không có quyền. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm đối với việc sử dụng sai mật khẩu trừ khi đó là lỗi của chúng tôi.

3. Thời gian lưu trữ thông tin

Thông tin cá nhân của khách hàng sẽ được lưu trữ và bảo mật trong trong hệ thống nội bộ của chúng tôi trong quá trình cung cấp dịch vụ cho khách hàng, hoặc cho đến khi khách hàng có yêu cầu hủy các thông tin đã cung cấp

Phương thức và công cụ để khách hàng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình

Quý khách có thể cập nhật thông tin cá nhân của mình bất kỳ lúc nào bằng cách đăng nhập vào website Ezin.vn hoặc App Ezin.

4. Cam kết bảo mật thông tin khách hàng

Chúng tôi cam kết không bán, chia sẻ hay trao đổi thông tin cá nhân của khách hàng thu thập trên website Ezin.vn hay App Ezin cho một bên thứ ba nào khác (ngoài công ty bảo hiểm bạn lựa chọn) khi không có sự cho phép đồng ý từ khách hàng.

5. Thay đổi của Chính sách Bảo mật

Ezin bảo lưu quyền thay đổi và chỉnh sửa Chính sách Bảo mật vào bất kỳ lúc nào. Bất cứ thay đổi nào về chính sách này đều được đăng trên trang web của chúng tôi.

Bản quyền thuộc về Công ty Cổ phần Ezin Việt Nam. Tất cả các quyền được bảo hộ.