Điều khoản sử dụng dịch vụ - Ezin

Chính sách được công bố ban hành vào ngày …/10/2020 tại Công ty Cổ phần Ezin Việt Nam (Sau đây gọi tắt là Ezin), pháp nhân chủ quản của website Ezin.vn và các ứng dụng, dịch vụ do Ezin cung cấp. Bạn được hiểu là khách hàng sử dụng dịch vụ của Ezin, mặc nhiên chấp nhận nội dung chính sách này với những điều cụ thể sau đây.

Điều 1: Thu thập thông tin

Ezin có toàn quyền thu thập các thông tin của bạn, bao gồm nhưng không loại trừ các thông tin về địa chỉ IP, thông tin website tiêu chuẩn của bạn như: thiết bị sử dụng, loại trình duyệt, hệ điều hành, các trang bạn truy cập trong quá trình tra cứu thông tin, sử dụng dịch vụ và hệ thống mà Ezin cung cấp,… cho mục đích bảo mật và an toàn các giao dịch bạn thực hiện. Khi bạn sử dụng dịch vụ của Ezin, chúng tô sẽ có thể yêu cầu bạn cung cấp trung thực và chính xác một hoặc toàn bộ các thông tin dưới đây:

- Thông tin cá nhân để nhận diện và liên hệ với bạn như: họ và tên, số điện thoại, email, ngày tháng năm sinh, địa chỉ liên lạc,… Bạn có thể được yêu cầu xác thực các thông tin này trong quá trình sử dụng dịch vụ để đảm báo tính pháp lý và hiệu lực của các dịch vụ Ezin cung cấp cho bạn.

- Thông tin thu thập trong quá trình sử dụng dịch vụ: Thông tin vị trí, Thư viện video, hình ảnh, Camera, Các tập tin lưu trữ liên quan tới hồ sơ, chứng từ do bạn cung cấp.

- Thông tin thanh toán phí bảo hiểm như số thẻ ghi nợ hoặc thẻ tín dụng,.. Trong một số trường hợp, chúng tôi có thể thu thập thêm thông tin về bạn từ bên thứ ba như ngân hàng, các tổ chức tín dụng và dịch vụ thanh toán, nhà cung cấp dịch vụ mạng …

Ezin có quyền được thu thập thêm các thông tin khác về bạn để đảm bảo yêu cầu cung cấp dịch vụ liên quan tới bảo hiểm và phân phối sản phẩm bảo hiểm để đảm bảo chất lượng dịch vụ cung cấp và phục vụ bạn tốt hơn.

Điều 2: Đặt Cookies

Khi bạn truy cập Ezin, chúng tôi (hoặc bên thứ ba được thuê để theo dõi hoặc thống kê hoạt động của website) sẽ đặt một số tập tin dữ liệu nhỏ gọi là Cookies lên đĩa cứng hoặc bộ nhớ máy tính của bạn. Một trong số những Cookies này có thể tồn tại lâu để thuận tiện cho bạn trong quá trình sử dụng, ví dụ như: lưu Email của bạn trong trang đăng nhập để bạn không phải nhập lại v.v… Chúng tôi sẽ mã hóa các tập tin Cookies để đảm bảo bảo mật, bạn có thể cấm Cookies trên trình duyệt của mình nhưng điều này có thể ảnh hưởng đến quá trình sử dụng và trải nghiệm dịch vụ Ezin của bạn.

Điều 3: Lưu trữ và Bảo vệ thông tin

Ezin lưu trữ và xử lý thông tin cá nhân của bạn tại các máy chủ đặt tại Việt Nam. Chúng tôi bảo vệ những thông tin này bằng nhiều phương tiện bảo vệ vật lý (ví dụ: kiểm soát ra vào tòa nhà có chứa máy chủ), điện tử (ví dụ: tường lửa, mã hóa dữ liệu) và quy trình làm việc của đội ngũ nhân viên vận hành, đảm bảo thông tin của bạn trong suốt quá trình sử dụng được lưu trữ và bảo mật theo các tiêu chuẩn của chúng tôi.

Điều 4: Sử dụng thông tin

Mục tiêu cao nhất của chúng tôi là cung cấp dịch vụ đến bạn một dịch vụ đơn giản, thuận tiện và nhanh chóng. Vì vậy chúng tôi sẽ dùng các thông tin cá nhân của bạn để:

- Cung cấp các dịch vụ hỗ trợ và chăm sóc khách hàng.

- Thực hiện các giao dịch nhận tiền, chuyển tiền và gửi các thông báo trong quá trình giao dịch.

- Ngăn chặn các hành vi có nguy cơ rủi ro, bị cấm hoặc bất hợp pháp và đảm bảo tuân thủ đúng theo chính sách này.

- Đo lường, tùy biến và cải tiến dịch vụ, nội dung và hình thức của website, ứng dụng do Ezin cung cấp.

- Gửi bạn thông tin về các chương trình Marketing, các thông báo và chương trình khuyến mại, thông báo về việc gia hạn, tiếp tục sử dụng dịch vụ.

- So sánh, kiểm tra và xác thực độ chính xác của thông tin cá nhân do bạn cung cấp trong quá trình kiểm tra với bên thứ ba.

- Phục vụ quá trình đánh giá độ tín nhiệm và phê duyệt hồ sơ bảo hiểm và bồi thường.

Điều 5: Chia sẻ thông tin với những người dùng khác

Để thực hiện giao dịch trên Ezin, chúng tôi phải chia sẻ một số thông tin cá nhân của bạn với những cá nhân hoặc tổ chức mà bạn giao dịch, sử dụng dịch vụ thông qua Ezin, bao gồm nhưng không giới hạn:

- Thông tin liên lạc của Người mua bảo hiểm, Người được bảo hiểm, Người thụ hưởng theo hợp đồng bảo hiểm do bạn cung cấp qua hệ thống của Ezin.

- Ngày đăng ký, ngày giao dịch, giấy chứng nhận bảo hiểm, ngày yêu cầu bồi thường, ngày được giải quyết quyền lợi bồi thường.

- Số giao dịch thành công trong quá khứ.

- Tình trạng xác minh của tài khoản…

Chúng tôi sẽ không tiết lộ thông tin tài chính của bạn cho bất kỳ ai trừ khi có sự đồng ý của chính bạn hoặc khi chúng tôi buộc phải tuân thủ theo các quy định pháp luật hoặc khi có yêu cầu từ các cơ quan có thẩm quyền liên quan đến việc giải quyết tranh chấp, khiếu nại, pháp lý cần sử dụng đến các thông tin nêu trên.

Điều 6: Chia sẻ thông tin với bên thứ ba

Ezin có quyền chia sẻ hoặc nhận thông tin cá nhân của bạn với/ từ: Những công ty mà chúng tôi dự kiến sát nhập hoặc mua lại. Trong trường hợp đó, chúng tôi sẽ yêu cầu pháp nhân mới tuân thủ chính sách sử dụng này. Nếu thông tin cá nhân của bạn được sử dụng ngoài phạm vi chính sách này, bạn sẽ nhận được thông báo trước và chính thức từ Ezin hoặc bên sử dụng thông tin; Các cơ quan thực thi pháp luật hoặc cơ quan công quyền có thẩm quyền, hoặc các bên thứ ba khác trong các trường hợp:

- Có yêu cầu của tòa án hoặc các thủ tục pháp lý tương tự;

- Chúng tôi buộc phải làm vậy để tuân thủ các quy định của pháp luật;

- Chúng tôi đang hợp tác với một cuộc điều tra của cơ quan thi hành pháp luật;

- Chúng tôi tin rằng việc tiết lộ thông tin cá nhân của bạn là cần thiết để ngăn chặn thiệt hại về vật chất hoặc tài chính, để báo cáo những hành vi nghi ngờ là phạm pháp hoặc để điều tra những vi phạm chính sách;

- Bất kỳ bên thứ ba nào khác nếu được sự đồng ý của bạn.

Ngoài những phạm vi được mô tả nói trên, Ezin sẽ không tiến hành bất kỳ hành vi thương mại nào dựa trên thông tin cá nhân của bạn cho bên thứ ba nào khác.

Điều 7: Thay đổi thông tin

Bạn có toàn quyền thay đổi thông tin cá nhân của mình bất kỳ lúc nào, bao gồm nhưng không giới hạn các thông tin: họ và tên, ngày tháng năm sinh, địa chỉ liên hệ, email, số điện thoại, mật khẩu… thông qua việc sử dụng chức năng tương ứng trên website hoặc ứng dụng do Ezin cung cấp. Tuy nhiên chúng tôi sẽ lưu lại những thông tin bị thay đổi để chống các hành vi xóa dấu vết gian lận, trong trường hợp phát sinh khiếu nại, tranh chấp, các thông tin ghi nhận trên hệ thống sẽ được sử dụng để làm cơ sở giải quyết tranh chấp.

Ezin có quyền thay đổi nội dung chính sách này và có trách nhiệm báo trước cho bạn thông qua website và/hoặc email tối thiểu 07 (bảy) ngày trước khi chính thức áp dụng.

Bản quyền thuộc về Công ty Cổ phần Ezin Việt Nam. Tất cả các quyền được bảo hộ.