Hướng dẫn kích hoạt thẻ

Bạn có thể dễ dàng đăng ký mua và nhận Giấy chứng nhận bảo hiểm điện tử qua Email với 3 bước phía dưới:

  1. Mua thẻ bảo hiểm trả trước và truy cập website

Bạn mua thẻ bảo hiểm trực tiếp thông qua các kênh phân phối đa dạng trên khắp cả nước của Ezin, sau đó kích hoạt thẻ bảo hiểm dễ dàng thông qua quét QR code có trên thẻ hoặc truy cập website www.ezin.vn

 

  1. Nhập thông tin cá nhân

Bạn nhập đầy đủ các thông tin cá nhân của Người được bảo hiểm và nhập thông tin thẻ bao gồm số Serial & mã thẻ.

 

  1. Xác nhận thông tin và nhận Giấy chứng nhận bảo hiểm

Bạn xem lại thông tin trên bản thể hiện của Giấy chứng nhận bảo hiểm, đọc và xác nhận Điều kiện, điều khoản của Chương trình bảo hiểm tham gia. Bạn sẽ nhận được Giấy chứng nhận bảo hiểm trực tuyến ngay sau đó.