1
Thông tin thẻ
2
Trả lời câu hỏi
3
Thông tin cá nhân
4
Xác nhận

NHẬP THÔNG TIN THẺ

Vui lòng điền thông tin có ở mặt sau của thẻ cào để kích hoạt bảo hiểm.

Số Seri

Mã thẻ

* Đảm bảo bạn nhập chính xác số Seri và Mã thẻ, sau đó nhấn nút Kiểm tra
Nếu bạn vẫn không thể kích hoạt thẻ, vui lòng xem video hướng dẫn dưới đây: